LES ROIS ANGLAIS

 

 

PLANTAGENETS

Eduard III, Edward of Windsor(1312,1327-1377) x Filippa van Henegouwen
1339: start 100-jarige oorlog
1340: slag bij Sluis, Koning van Frankrjk uitgeroepen in Gent
1346: slag bij Crezy
1347: Calais in Engelse handen
1356: Slag bij Poitiers, gevangen genomen en naar de Tower
1360: Vrede van Bretigny, Edward doet afstand van de franse kroon (moeder) en wordt souverein over zuidwest Frankrijk. Het oude Acquitanie.

Tijdgenoot: Jean le Bon en Karel V de Wijze
Oprichter van de Orde van de Kouseband "Honi soit qui mal y pense"

Kinderen:
Edward the Black Prince, oudste zoon maar sterft VOOR vader Edward III ==>zoon Richard II opvolger in de lijn
Lionel duc of Clarence
Edmund of Langley, duke of York ==> house of York, huwelijksplannen met Margaretha van Male
Thomas of Woodstock duke of Cloucester
John of Gaunt duke ==> zoon Henry IV "Balingbroke"

Richard II(1367,1377-1399) x Anna van Bohemen
Tijdgenoot: Filips de Stoute
1396: trouwt met Isabella van Valois, de zes jaar oude dochter van Karel VI. Een lange wapenstilstand in de 100-jarige oorlog

Vermoord in 1399. Afgezet door Henry IV, die even veel rechten heeft als zijn neef Richard II, als zoon van John of Gaunt
De Plantagetes van York is, in een directe lijn, kinderloos uitgestorven.

 

LANCASTER

Hendrik IV(1366,1399-1413) x Mary de Bohun
Tijdgenoot: Jan zonder Vrees, Lodewijk van Orleans, Karel VI.
Troon veroveraar en de start van de 'War of the Roses'
Uitgedaagd door Lodewijk van Orleans, broer Karel VI, neef van Jan zonder Vrees

Zes zonen en een dochter.
Zijn zoon Humphrey of Gloucester trouwt met Jacoba van Beieren.
Opgevolgd door zoon Hendrik V

Hendrik V(1387,1413 - 1422) x Catharina van Valois
1415: slag bij Azingcourt, Normandie wordt bezet. Het oorlogvoeren niet alleen bestemd voor ridders uit de adel-orde maar een militair instituut. De long-bow gevormd door stedelingen, legioenairs van vreemdelingen.
Jan zonder Vrees hield zich afzijdig en herkende hem als koning, terwijl zijn broers Antoon en Filips wel meevochten met de Fransen. Beiden sneuvelden.
Tijdgenoot: Jan zonder Vrees, Karel VII, Jeanne d'Arc, Filips de Goede

1420: Verdrag van Troyes: Catherina, dochter van Karel VI, trouwt met Hendrik V, Karel VII als kroonprins erkend

Opgevolgd door enige kind de zoon Henry VI.
Catherina hertrouwd in 1429 met Owen Tudor. Uit dit huwelijk wordt Edwmund Tudor, Earl of Richmond geboren.
Deze wordt de vader van Henry VII TUDOR

Hendrik VI(1422 - 1461, 1470/1471) x Margaretha van Anjou
tijdgenoot: Filips de Goede en Karel de Stoute
Was twee jaar oud toen hij koning werd.
Het verliep niet goed in de oorlog met Frankrijk.
Vanaf 1453 werd de krankzinnigheid van Henry duidelijk en zijn vrouw Margarertha bestuurde het land.
Toen deze de kroon neerlegde startte de War of the Roses. Het huis York tegen dat van Lancaster.

Edward Prince of Wales is de enige zoon uit dit huwelijk maar sterft in een veldslag Tewkesbury 1471.

Het huis Lancaster is kinderloos en nu op zoek naar een nieuwe koning in de familie

 

YORK

Eduard IV(1461 - 1483) x Elizabeth Woodville
Tijdgenoot: Karel de Stoute bondgenoot in de War of the Roses tegen het huis Lancaster. En Maria van Bourgondie na 1477.
Korte onderbreking toen Henry VI in 1471 Tewkesbury, voor even terug kwam op de troon. Edward vluchtte naar Vlaanderen. Zijn zuster Margaretha van York was getrouwd met Karel de stoute!! Deze vormde een legertje en ondersteunde de terugkeer van Edward naar York.
Met 8 kinderen waaronder Edward IV en Richard of York.
Maar ook Elizabeth ofYork, die later trouwt met Henry VII als einde van de War of the Roses

Zoon van Eduard IV aangesteld als Prins of Wales (kroonprins), onder regentschap van de Royal council:
- zijn moeder Elisabeth Woodville
- Richard van Gloucester broer van Edward IV en de duke van Buckingham
- Hastings. Deze werd zonder proces onthoofd op beschuldiging van opstand door Richard III

Drie maanden kroonprins en toen opgesloten in de Tower door zijn oom. Onder de verdenking dat zijn vader eerder getrouwd zou zijn geweest met Lady Eleanor Talbot Butler. Dit volgens bisschop Stillington, de lord Councillor.
Hij en zijn broertje Richard zijn niet meer uit de Tower verschenen.
Lees alles over deze moeilijke en vermakelijke zaken in de link hier wordt alles uitgelegd!!

Tijdgenoot: Maximiliaan van Oostenrijk

Richard III(1483 - 1485) x Anne Neville

Laatste uit het huis Plantagenets.
Uit dit huwelijk van Richard of York die trouwde met Cecliy Neville.
Richard is de zoon uit dit huwelijk, broer van Edward IV.

Bij de slag Bosworth Field 1485 wordt hij gedood en neemt Hendrik VII de kroon ["...een paard, een paard een koninkrijk voor een paard."]
Tijdgenoot: Maximiliaan van Oostenrijk

Edward V (1483)

Zoon van Edward IV, verdwijnt in de Tower onder Richard III
Lees alles over deze moeilijke en vermakelijke zaken in de
link , hier wordt alles uitgelegd!!

TUDOR

Hendrik VII(1485 - 1509) x Elizabeth van York

Stichter van de Tudor Dynastie, uit het tweede huwelijk van Catherina van Valois wordt Edmund of Tudor geboren,
earl of Rchmond. Deze trouwde met Marageret Beauford. Uit dit huwelijk komt Henry VII Tudor die trouwde met de zus van Edward V, Elisabeth of York en dit is het EINDE van de War of the Roses.

Groeide op in ballingschap in Bretagne. 1485 invasie in het zuiden, slag bij Bosworth met Richard III. hij zelf gesteund door Stanley.
- erkend door het parlement,
- trouwt Elisabeth of York en einde Rosenoorlog
- tegenstanders verzameld onder een van de vermeend levende prinsen uit de Tower worden gevangen en geexecuteerd. Als Elisabeth sterft is de York-lijn uitgestorven in 1503.
Tijdgenoot: Maximiliaan van Oostenrijk

Hendrik VIII(1509 - 1547) x

Opvolger van Hendrik VII

Gehuwd met:
Catharina van Aragon
Anna Boleyn
Jane Seymour
Anna van Kleef
Catharina Howard
Catharina Parr
Tijdgenoot: Maximiliaan van Oostenrijk sterft 1519