HOLLAND/ZEELAND/HENEGOUWEN-BRABANT:
Jacoba van Beieren(1401-1436)
X
Jean de Touraine(13-1417)
Jan IV van Brabant (1418)
Humphrey van Gloucester(1422)
Frank van Borselle(1434)

Jacoba werd in 1401 geboren en op 16 juli van dat jaar gedoopt in Le Quesnoy in Henegouwen. Ze is de dochter van graaf Willem VI van Holland en Margaretha van Bourgondië, zuster van Jan Zonder Vrees.
In 1406 werd zij op 5-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan de Franse prins Jan van Touraine. In 1415, toen zij 14 was, werd dat huwelijk voltrokken in Den Haag.
Kort daarop overleed Jans oudere broer Lodewijk van Guyenne, waarna Jan de Dauphin van Frankrijk werd, en Jacoba dus Dauphine, oftewel: kroonprinses.
In 1417 overleed echter ook Jan van Touraine. Jan zonder Vrees twijfelde sterk aan de natuurlijke dood van Jan. De strijd van de Armagnacs en de Bourguignons om de franse kroon speelde in deze periode. De Armagnacs hadden de macht in Parijs en op het hof.
Enkele maanden later overleed ook haar vader graaf Willem VI van Holland.
Deze Willem was een van de rijkste mensen van zijn tijd. Hij sterft aan de gevolgen van een hondenbeet..........!!

Trouwt met Jan IV van Brabant in 1418, opvolger van zijn vader Anton van Bourgondie die sneuvelde in de slag bij Azincourt 1415

Jacoba volgde haar vader op zestienjarige leeftijd op, maar haar oom, de Luikse bisschop Jan III van Beieren (prins-elect van Luik), had ook zijn oog laten vallen op de erfenis van graaf Willem VI.
Hij werd hierin gesteund door de Duitse keizer Sigismund, die verdere invloed van de Bourgondische hertogen in zijn gebieden wilde voorkomen.
Er worden twee gifmoorden op Jan gepleegd. De tweede poging in 1425 slaagde met de hulpvan een gebedenboek!!
Jacoba, gesteund door haar moeder Margaretha van Bourgondië zocht haar steun bij Jan zonder Vrees.
De strijd tussen Jacoba en Jan betekende tevens een oplaaiing van de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
Onder Jacoba's leiding behielden de edellieden die onder Willem VI gediend hadden hun positie, zij behoorden tot het Hoekse kamp.
Daarentegen werd Jan VI van Beieren door de Kabeljauwse edelen gesteund. Om deze rede verlaat Jacoba haar man.
Voor de Kerk bleven zij echter getrouwd!!


Trouwt in 1422 met Humphrey van Cloucester. Broer van Hendrik V! en was regent voor Hendrik VI toen zijn broer stierf in 1422. Dit huwelijk is in strijd met de Kerk. Zij was nog getrouwd met Jan!!
Samen met Humphrey ging zij in 1424 terug naar Holland om de strijd op te nemen tegen haar ex-echtgenoot Jan IV van Brabant, die gesteund werd door Filips de Goede, hertog van Bourgondië. De neef van Jacoba. Jan IV stelde Filips aan als ruwaard, en bij kinderloos sterven als erfgenaam van Brabant. In eerste instantie wordt hij nog opgevolgd door Filips de St.Pol maar deze sterft als snel in 1430 aan maagproblemen......... Testementair wordt Filips nu opvolger in Brabant.
In 1425 keerde Humphrey echter terug naar Engeland, omdat zijn politieke positie daar in gevaar was gekomen. De slag bij Brouwershaven 1426 luidde te neergang in van de invloed van Jacoba.

Met de zoen van Delft 1428 wordt de wapenstilstand bereikt tussen Filips en Jacoba. Filips wordt erfgenaam van haar gebied en zij mag niet meer trouwen zonder toestemming van Filips.
Zij was nog steeds kinderloos.
Jacoba bleef achter in Henegouwen, waar zij zich onder politieke en militaire druk later over moest geven aan Filips van Bourgondië en in Gent gevangen werd gezet.

1434 trouwt zij met Frank van Borselle. Lang heeft ook dit huwelijk niet geduurd. In 1436 werd ze ziek.
Na een ziekbed van enkele maanden op het slot Teylingen, stierf zij op 9 oktober 1436 op 35-jarige leeftijd aan tuberculose.